Siirry sisältöön

Säde- ja Kaarisairaalan hanke: teknologialla parannetaan asiakaskokemusta


Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kokonaisuudistus sisälsi mm. kaksi uutta uudisrakennusta, Kaarisairaalan ja Sädesairaalan, joihin Istekki teki ICT-ratkaisujen suunnittelun ja hoiti teknisen toteutuksen. Uudistukset mahdollistavat nyt pohjan kokonaisvaltaisemmalle ja asiakaslähtöiselle palvelukyvylle, asiakaskokemuksen parantumiselle.

Ratkaisuiden avulla hoitohenkilökunta voi keskittyä asiakkaaseen

Sairaanhoitopiirin uudistusten kantava ajatus oli tukea teknologian avulla potilaan hoitoa ja vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa oikeaan ydintyöhön: asiakkaan keskittyneempään hoitoon.

- Uskon, että tulevaisuudessa asiakas tekee itse paljon enemmän. Teknologia hoitaa mahdollisimman pitkälle työt, jotka eivät vaadi fyysistä läsnäolevaa hoitotyötä. Kaarisairaalassa esimerkiksi vastaanotolle ilmoittautumista nopeutettiin ja palvelun joustavuutta parannettiin itseilmoittautumisen järjestelmillä. Reagointia ja hoidon analysoinnin nopeutta helpotettiin vastasyntyneiden tehohoidon potilasvalvontajärjestelmän avulla, joka ilmoittaa hoidontarpeesta välittömästi henkilökunnalle. Henkilökunta on vaikuttanut tyytyväiseltä, kun ajan voi käyttää potilastyöskentelyyn, kuvaa Istekin hankepäällikkö Jaana Luostarinen kehitystä.  

   Kaarisairaala

Kaari- ja Sädesairaalan suunnittelu mahdollistaa sujuvamman hoidon

Useiden toimijoiden projekteissa teknologiatoimittajan rooli on merkittävä heti suunnitteluvaiheessa. Istekin tehtävänä projektissa oli suunnitella ja valmistella käyttöönotettavaksi tietojärjestelmät ja integraatiot, sekä uusien ratkaisujen pilotoinnit.  

Tärkeää projektissa oli ymmärrys sairaanhoitopiirin ja potilaan tarpeista, mutta asiantuntemusta myös muiden toimijoiden järjestelmistä, aikatauluista ja tilojen ratkaisuista.

- Olennaista mielekkään työskentelyn kannalta oli esimerkiksi vähentää hoitotiloissa olevaa melukuormaa siirtämällä työasemien keskusyksiköt erillisiin tiloihin, jolloin vain tarpeellisimmat laitteistot ovat näkyvillä hoitotiloissa. Sairaalaympäristössä työasemien sijoittaminen kätevästi toimintojen keskelle, lähelle asiakasta olivat parannus sujuvampaan hoitotyöhön. Henkilökunnan tietojen kirjaaminen ja tiedonkerääminen nopeutuvat tämän ansiosta. Näihin asioihin oli hyvä päästä vaikuttamaan heti suunnitteluvaiheessa, kertoo Luostarinen.

"Tavoitteena oli moderni sairaala, joka hyödyntää tehokkaasti uutta teknologiaa. Selvitimme, miten sovittaa yhteen erilaiset tarpeet ja saada tekniset ratkaisut tukemaan sairaalan uusia toimintamalleja. Kyseessä oli toimintojen virtaviivaistaminen: tekniikka hoitaa ne asiat, johon ei tarvita hoidollista osaamista."

Paras asiakaskokemus luodaan yhteistyössä eri toimijoiden välillä

Sairaanhoitopiirin kehityshanke lähti liikkeelle Istekin kanssa tarpeiden kartoituksella ja tiiviin yhteistyön rakentamisesta vuonna 2012.

- Haasteellisinta oli saada koottua tilaajapuolen tarpeet yhteen sekä rakentaa riittävän tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken. Tavoitteena oli moderni sairaala, joka hyödyntää tehokkaasti uutta teknologiaa. Selvitimme, miten sovittaa yhteen erilaiset tarpeet ja saada tekniset ratkaisut tukemaan sairaalan uusia toimintamalleja. Kyseessä oli toimintojen virtaviivaistaminen: tekniikalla pyritään hoitamaan ne asiat, johon ei tarvita hoidollista osaamista, kertoo Luostarinen.

Uuden sairaalan rakennusprojekti onnistui yhteistyössä moniammatillisten työryhmien avulla.

- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin projektin aikana yhteistyötä eri toimijoiden välillä rakennettiin tiiviillä työpalavereilla, joiden ansiosta suunnitelmat ja valmistelut varmistivat parhaan mahdollisen lopputuloksen potilaan parhaaksi. Kokonaisaikataulullisesti pysyttiin suunnitellussa aikataulussa, vaikka aikataulu olikin tiukka. Kaikki ymmärsivät, että olemme toisistamme riippuvaisia ja tekivät saumatonta yhteistyötä. Lopulta työssämme on kyse asiakaskokemuksen parantamisesta tekniikan avulla, kiteyttää Luostarinen.

Myös sairaalan puolelta ollaan tyytyväisiä uudistuksiin. Esimerkiksi sairaala-apteekkiin tehdyt uudistukset ja yhteistyö saavat kiitosta.

- Automaation käyttöönotto on aikataulupaineista huolimatta onnistunut. Testasimme ja suunnittelimme Istekin kanssa projektin niin hyvin, että homma lähti käyntiin mainiosti. On mukava tehdä ammattilaisten kanssa työtä, kun kaikki sitoutuvat saman tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistyöstä on ollut iso apu, opimme toisiltamme paljon", kiittää Susanna Järviluoto istekkiläisiä Kaarisairaalan sairaala-apteekista.

Mistä projektissa oli kyse?

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
hankekokonaisuus

 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) käynnistettiin vuonna 2008 laaja B11-hankekokonaisuus sairaalan peruskorjauksen ja uudistamisen toteuttamiseksi.
 • B11-projekti piti sisällään kaksi uudisrakennusta Kaarisairaalan ja Sädesairaalan.
 • Istekin valmistelevat ICT-käyttöönotot toteutettiin toukokuussa 2015.
   

 

Istekin vastuulla projektissa 
 

 • Tietoverkkojärjestelmät: WLAN – langattoman verkon toteutus, päällekarkausjärjestelmä
 • Turvallisuusjärjestelmät: kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä sekä kameravalvonta
 • Erityisjärjestelmät: itseilmoittautumisjärjestelmä ja hoitajakutsujärjestelmä
 • AV- ja kuvansiirtojärjestelmät
 • Puhelinjärjestelmät
 • Työasemat ja oheislaitteet
 • Lääkintälaitteet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Suunnitelmat ja valmistelut varmistivat parhaan mahdollisen lopputuloksen potilaan parhaaksi. Lopulta työssämme on kyse asiakaskokemuksen parantamisesta tekniikan avulla."

Jaana Luostarinen, hankepäällikkö


12.04.2016

|

Kategoriat: Kunta- ja sotepäättäjätJaa sivu somessa: