Siirry sisältöön

Nilakan kuntien ICT-yhteistyö mahdollistaa digikehityksen


Nilakan kunnat, Pielavesi, Keitele, Tervo ja Vesanto ovat yhdessä muodostaneet vahvan ICT-yhteistyön, jonka avulla rakennetaan vankka pohja tulevaisuuden digipalveluille ja paremmalle palvelukyvylle. Kokonaisvaltainen yhteistyö Istekin kanssa on ratkonut kuntien haasteita ja tuonut uudenlaisia kehitysmahdollisuuksia.

Toimintaprosessien muutoksella luodaan parempia palveluja

Kustannussäästöt eivät ole kuntien yhteisen ICT-palvelun ydintavoite, vaan muutoksella tavoitellaan paremman palvelun mahdollistamista.

- Säästö tulee ennemminkin toimintaprosessien kehittämisestä. Säästö ei ole itseisarvo, vaan tarkoituksena on luoda aidosti parempaa palvelua samalla rahalla kuin aiemmin. Kun pystymme tarjoamaan kuntalaiselle paremman palvelukokemuksen, olemme onnistuneet. Nyt odotamme, että saamme toteutettua uusia palveluita kuntalaisille.

Yhteisen Nilakka-verkon kautta erilaisten kokeilujen tekeminen eri kunnissa on mahdollista. Toimivat projektit on helppo skaalata myös muihin kuntiin.

- Kehitteillä on useita pilottihankkeita, joita kuntien kesken kokeilemme ja testaamme. Tulossa on esimerkiksi Videovisit-kokeilu, jossa asiakaspalvelua voidaan hoitaa videon välityksellä. Kotisivu-uudistus on myös työnalla ja nämä uudistukset näkyvät jo kuntalaisen suuntaan, kertoo Ristikangas.

Ratkaisuilla turvallista tiedonkulun helppoutta ja ajansäästöä

- Istekin kanssa toteutettu alkukartoitus oli hyvin tärkeä vaihe. Selvää oli, että uusien digitaalisten palvelujen tuottamiseksi pitää olla yhtenäiset järjestelmät ja alustat. Neljän kunnan erilaisten järjestelmien päälle olisi liian monimutkaista tehdä kehitystyötä. Nyt perusinfra on harmonisoitu ja pitkän tähtäimen ajalla tämä luo takuuvarmasti hyötyjä kuntalaisille, mutta myös kunnan työntekijöille, kertoo Tervon kunnanjohtaja Petteri Ristikangas yhteistyön taustoista.

Kunnan työntekijöiden työasemat päivitettiin vastaamaan nykyajan tarpeita. Etäneuvottelut mahdollistettiin uusilla työkaluilla, joilla tiedonkulku tulevaisuudessa helpottuu, vaikka kunnat ovatkin maantieteellisesti kaukana toisistaan. Samalla aiemmin kuntien omassa hallussa olleet palvelimet siirrettiin Istekin palvelinsaliin.

-Lisenssien hallinnoinnissa on iso työ. Kustannussäästöjä ja hallinnointiin liittyvää ajansäästöä saadaan, kun aiemmin erikseen tehdyt sopimukset ja Microsoft Office 365 -lisenssit on hankittu yhdessä kaikille neljälle kunnalle ja joita jatkossa hallinnoidaan Istekin toimesta. Tietoliikenne kulkee yhteisen palomuurin kautta ja samalla kaikki kunnat liittyivät yhteen maakuntaverkkoon, kertoo Istekin projektipäällikkö Anita Johansson.

Istekin tarjoaman puhelinten ja työasemien Airwatch -etähallinnan avulla parannetaan tietoturvaa. Puhelinten tyhjennys varkaus- tai katoamistapauksessa onnistuu Airwatch- etähallinnan kautta eikä kuntien tietoja pääse vääriin käsiin. Jakelumenetelmien ja työasemien etähallinnan kautta tehdään myös ohjelmisto- ja virustorjuntapäivitykset keskitetysti Nilakka -verkossa oleviin työasemiin.

- Tietoturva on perusratkaisujen myötä parantunut. Kun siirrytään Istekin konesaliin, tiedot turvataan 24/7. Tämä on suora hyppäys tietoturvassa parempaan suuntaan, kertoo Ristikangas.

 

"Asiat ovat menneet hyvin eteenpäin ja Istekin ansiosta asioita saatiin valmiiksi. Uudistukset ovat mahdollistaneet palvelujen kehityksen, jota tavoiteltiin. Istekille oli varmasti haaste ensimmäisenä yhdistää neljän kunnan toimintatavat ja luoda yhtenäinen ICT-prosessi erilaisten toimintakulttuurien keskellä. Istekillä on ollut tahtotila ottaa kuvio haltuun ja heillä on koko ajan ollut halu ratkaista pienten kuntien haasteita."

Petteri Ristikangas, Tervon Kunta

Keskittäminen mahdollistaa kehityshankkeisiin keskittymisen

Ulkoistettu ICT-palvelu on myös toimintatapojen muutos: keskitetty ylläpito ja Istekin palvelupiste nopeuttavat etähallinnan kautta saatavaa apua, enää ICT-tukihenkilön ei tarvitse ehtiä paikalle ongelmatilanteen sattuessa. Palvelupiste vastaa nopeasti pyyntöihin ja Istekki Oy toteuttaa päivitykset automaattisesti työasemiin, jolloin loppukäyttäjien työ ei keskeydy.

- Lähituen rooli on muuttunut. Ulkoistamisen myötä kuntamme ICT-tukihenkilö on voinut keskittyä vastuullisempiin kehitystehtäviin. Kunnassa tarvitaan edelleen omaa osaamista uusien digipalvelujen eteenpäinviemisessä. On iso hyöty, että saadaan keskitettyjen toimintojen kautta kustannushyötyjä ja silti kunnan ja Istekin välillä on asiantunteva osaaja, joka pitää hommat näpeissään, kertoo Ristikangas muutoksesta.

Kuntien haasteet ratkaistaan yhteistyöllä

Kuntien yhtenäisen ICT-infran toteuttaminen ja Istekin apu ovat luoneet perustan vahvalle digitaaliselle kehitystyölle, joka jatkuu yhä syvempänä.

- Asiat ovat menneet hyvin eteenpäin ja Istekin ansiosta asioita saatiin valmiiksi. Uudistukset ovat mahdollistaneet palvelujen kehityksen, jota tavoiteltiin. Istekille oli varmasti haaste ensimmäisenä yhdistää neljän kunnan toimintatavat ja luoda yhtenäinen ICT-prosessi erilaisten toimintakulttuurien keskellä. Istekillä on ollut tahtotila ottaa kuvio haltuun ja heillä on koko ajan ollut halu ratkaista pienten kuntien haasteita. Projektin yhteyshenkilöt, asiantuntijaryhmät ja johtoryhmät ovat pitäneet homman hallussa, kiittää Ristikangas yhteistyöstä.

Pohjatyön ja yhteistyön merkitys on Ristikankaan mukaan merkittävä kehitystä havitteleville kunnille.

- Pohjatyö kannattaa tehdä hyvin. Nykytila pitää kartoittaa, sillä muutosta ei kannata tehdä muutoksen vuoksi, vaan sen pitää tuottaa hyötyä tulevaisuuden palvelukehityksessä. Yhteisen alustan avulla kunnat saisivat tarjottua todella hyvää palvelua kuntalaisille. Tämä vaatii yhteistä tekemistä, sillä yksittäinen kunta digimyllerryksessä on liian pieni toimija, listaa Ristikangas vinkkejä kehitystarpeita pohtiville kunnille.

Kuntien ICT-yhteistyön hyödyt

 

"Pohjatyö kannattaa tehdä hyvin. Nykytila pitää kartoittaa, sillä muutosta ei kannata tehdä muutoksen vuoksi, vaan sen pitää tuottaa hyötyä tulevaisuuden palvelukehityksessä."

Petteri Ristikangas, Tervon Kunta


Jaa sivu somessa: