Siirry sisältöön

Terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelut osana asiakasprosesseja

29.06.2016 | Ammattilaiset | Harri Varimo


Istekki tarjoaa yrityksenä omistajilleen laadukkaita terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalveluja. Palvelut koostuvat sairaaloiden toimintavarustuksen elinkaaripalveluista, joita ovat toimintavarustuksen hankinnan tekninen tuki, vastaanotto turvallisuustarkastuksineen, käytönaikaisen toimintavarustuksen ylläpitopalvelut sekä elinkaaren loppuun liittyvän asiallisten poistokäytäntöjen hallinnan. Istekin terveydenhoidon teknologian asiantuntijat edustavat sitä pientä joukkoa, joiden erikoisosaaminen ja ammattitaito muodostetaan jokapäiväisessä työssä sekä valmistajien kautta käytävillä erikoiskoulutuksilla.

Sairaaloiden toimintavarustus mahdollistaa potilaiden hoitamisen. Hoitohenkilökunta tarvitsee hoitosuoritukseen toimintavarustusta eli terveydenhoidon teknologiaa, jonka täytyy olla turvallista niin käyttäjilleen, kuin ennen kaikkea hoidettavalle potilaalle. Istekki mahdollistaa terveydenhoidon teknologian saumattoman toiminnan sairaalan prosesseissa.

Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää sädehoidon prosesseja, jossa käytettävissä oleva teknologia on sairaaloiden monimutkaisinta. Sädehoitoa tarvitsevan syöpää sairastavan potilaan hyvän hoitotuloksen kannalta on tärkeää, että potilas saa säteilyannoksen hoitokohteeseen säännöllisesti ajallaan. Potilaan tuumorilöydökset tehdään positroniemissio -kuvantamisen (PET) avulla, johon tuotetaan radiolääkeainetta syklotronilla. Hoidot suunnitellaan lääkäreiden toimesta, jonka jälkeen potilaan hoitokohde simulaatiokuvataan tietokonetomografiassa (CT). Kuvauksien jälkeen sädehoidon fyysikot laskevat tarvittavat hoitoannokset annossuunnitelutyöasemilla. Potilaaseen annettava hoitava sädeannos toteutetaan lineaarikiihdyttimillä (Linear Accelerators, LINAC). Sädehoidon kannalta lääkäreiden, fyysikoiden ja hoitajien työpanoksen sekä terveydenhoidon teknologian käyttö mahdollistaa potilaiden hoidot tarkasti ja luotettavasti.
"Sädehoidon prosessissa Istekki varmistaa terveydenhoidon teknologian toimimisen eli koko kuvantamisketjun, syklotronin, annossuunnitteluteknologian sekä lineaarikiihdyttimien mahdollisimman korkean toiminnallisen käyttöasteen."

Tämä tarkoittaa järjestelmien ja laitteiden mahdollisimman vähäistä alhaalla oloaikaa. Istekin terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelut ovat osaamista erilaisten kuvantamisjärjestelmien ja hoitolaitteiden teknologiasta sekä säteilytekniikasta, mutta myös hoidettavien potilaiden kuvantamis- tai hoitotarpeista. Koska terveydenhoidon järjestelmien käyttökohteena on aina potilas, on myös teknologiaa ylläpitävän organisaation vastuuna huolehtia toimintavarustuksen turvallisuudesta. Näin ollen Istekin asiantuntijat tekevät vastuullista työtä turvallisuuden ylläpitämiseksi ja terveyden edistämiseksi.

Terveydenhoidon teknologia verkottuu nopeasti ja esineiden internet tekee tuloaan myös sairaaloihin. Sädehoidon esimerkkitapauksen järjestelmissä korostuvat myös integraatiot tietojärjestelmiin kuten annossuunnittelujärjestelmään, PACS -arkistoon sekä myös etäkäytettävyys ja erilaiset huoltoa ilmaisevat etäkäytännöt. Huollon etäkäytännöt vaihtelevat järjestelmittäin, mutta yhtenäistä kaikille on se, että järjestelmien vikadiagnostiikkaa päästään tutkimaan etäyhteydellä sekä mahdollistetaan myös järjestelmien koekäyttö, edellyttäen kuitenkin vielä paikan päällä olevaa avustavaa henkilöä.
"Voidaan sanoa, että teknologia on monipuolistunut siten, että yhdenlainen osaaminen ei enää riitä. Tarvitaan moniosaajia ja yhteistyötiimejä toimittamaan palvelut asiakkaan tarpeeseen."

Istekki on tässä mielessä harvinaisuus Suomessa ja jopa maailmanlaajuisesti, että pystymme palvelemaan asiakkaan tarpeita terveydenhoidon teknologian vaatimissakin tehtävissä, kuin myös integroimaan palvelut ja palvelumme tietojärjestelmiin.

 

Yhtenä Istekki Oy:n ylläpitovastuulla olevista järjestelmistä, on Pohjoismaiden ainoa CyberKnife –tarkkuussädehoitolaite.

 

 


29.06.2016

|

Kategoriat: Ammattilaiset

Harri Varimo

Harri Varimo

ryhmäpäällikkö

Kirjoittaja on Istekki Oy:n asiantuntija säteilyteknisten järjestelmien sekä lääkintäteknologian alueelta. Tavoitteena on luoda asiakkaalle lääketieteellisen teknologian ylläpitopalveluita sekä kehittää asiakkaan kokemaa kokonaispalvelua.Jaa sivu somessa:

 

Tietoa blogista

Blogissamme Istekin asiantuntijat valottavat digitalisaation tulevaisuuden näkymiä ja nykytilannetta julkisyhteisöjen ja terveydenhuollon ammattilaisten, päättäjien sekä tietohallinnon näkökulmasta.

 

TUTUSTU KIRJOITTAJIIN