Siirry sisältöön

Kuopiossa panostetaan kotihoitoon ja siihen liittyvän turvapalvelun kehittämiseen

31.01.2017


Ikääntyvä väestö ja palvelurakenteen keventäminen lisää entisestään kotihoidon asiakasmääriä koko maassa. Kuopiossa yli 75-vuotiaista 93 prosenttia asuu tällä hetkellä kotona. Ikäihmiset tarvitsevat turvaa ja tukea kotona asumiseen ja pärjäämiseen. Lisäksi kotihoitoa pitää kehittää asiakaslähtöisempään suuntaan huomioiden paremmin kunkin yksilölliset tarpeet.

Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen vanhus- ja vammaispalveluissa on valmisteltu kotihoidon ja erityisesti sen turvapalvelutoiminnan uudistamista jo vuodesta 2014 lähtien. Kokonaisuuteen liittyy keskeisesti kotiin vietävät turvalaitteet, niistä tulevien hälytysten käsittely ja puheyhteydet kotihoidon asiakkaiden kanssa. Kotihoidon palvelukokonaisuutta koskevaa valmistelevaa työtä on tehty Kuopion kaupungin ja Istekki Oy:n yhteistyönä tiiviisti 2015 keväästä lähtien.

”Kuopion tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja pärjäämistä. Yhtä tärkeää on, että omaiset kokevat kotihoidon palvelut luotettavaksi ja turvalliseksi. Nyt valittujen kumppanien kanssa kehitetään terveysteknologiaa hyödynnettäväksi kotihoidossa”, kertoo Kaija Kokkonen Kuopion kaupungilta.

Uudenlaisen turvapalvelukokonaisuuden käyttöönotto alkoi viime vuonna ja tammikuussa 2017 siirryttiin tuotantokäyttöön. Alkuvuoden aikana kokonaisuus uudistetaan kaikkien Kuopion turvapalveluasiakkaiden osalta, ja uudet turvalaitteet (turvapuhelimet, ovihälyttimet yms.) vaihdetaan noin 800:lle kotihoidon turvapalveluasiakkaalle.

"Istekki Oy on laajentamassa palveluintegraattorina toimimista kotihoitoon, jolloin kumppanien kautta voidaan tarjota kilpailukykyisiä palveluja sekä laaja asiantuntijayhteisö omistaja-asiakkaillemme."

Istekki tarjoaa asiakkailleen parhaat kumppanit

Istekki Oy on laajentamassa palveluintegraattorina toimimista kotihoitoon, jolloin kumppanien kautta voidaan tarjota kilpailukykyisiä palveluja sekä laaja asiantuntijayhteisö omistaja-asiakkaillemme. Istekki on vastannut kotihoidon turvapalvelun teknisen kokonaisuuden edistämisestä kotihoidon kehittyviin tarpeisiin. Tavoitteena on kaiken kaikkiaan tukea kotihoidon toimintamalleja ja prosesseja sekä monipuolistaa niissä hyödynnettävää teknologiaa.

Osana kokonaisuuden toteuttamista Istekki kilpailutti alkuvuoden 2016 aikana kehittäjäkumppanit, joiden kanssa rakennetaan Kuopion kaupungin kotihoidon toimintaympäristöön uudenlainen turvapalvelu alkuvaiheessa. Kotihoidon turvaratkaisujen palveluntuottajaksi valittiin Luona Hoiva Oy alihankkijoinaan Responda 113 Oy, 9Solutions Oy ja Posti. Palveluntuottajana Luona tarjoaa kotihoidon asiakkaille yksilöllisiä tarpeita palvelevan turva- ja kommunikointitekniikan ja siihen liittyvät tukipalvelut. Asiakkailta tulevien hälytysten vastaanottoon tarvitaan ympärivuorokautinen seuranta ja valvonta, jota tukemaan on hankittu hälytysten vastaanottojärjestelmä (interVIEW-järjestelmä). Järjestelmän on toimittanut K2 Turvapalvelut Oy.

Ensivaiheessa ratkaisut otetaan käyttöön Kuopion kotihoidon palvelukokonaisuudessa, mutta nyt tehdyt hankinnat mahdollistavat myös sen, että Istekki voi jatkossa tarjota hankinnan kohteena olevia palveluita myös muille nykyisille ja tuleville asiakasorganisaatioilleen. Tehtyjen hankintojen lisäksi Istekki Oy vastaa teknologiakokonaisuuden suunnittelusta ja toimintaprosessien sekä teknologian yhteensovittamisesta. Lisäksi Istekin asiantuntijoiden johdolla huolehditaan jatkossa palveluihin liittyvästä kehityksestä ja yhteistyön koordinoinnista kotihoidon ja toimittajakumppanien kesken.

Kotihoitoon haetaan lisää uusia ratkaisuja

Jatkossa turvallisuuden lisäksi edistetään kotihoidon asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn seurantaa. Myös kotihoidon asiakkaiden omaisten osallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen pyritään löytämään uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia.

Videoyhteyksien käytöllä tullaan tukemaan kommunikointia kotihoidon henkilöstön kanssa ja vahvistetaan turvallisuuden tunnetta kotihoidon asiakkaille. Videopalveluilla lisäksi pyritään tehostamaan toimintaa, jotta tarvittavia asiakaskäyntejä voidaan fokusoida niitä eniten tarvitseviin asiakasryhmiin.

Kumppaneiden lyhyt esittely

Luona Oy tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Teemme terveysneuvontaa, hoidon tarpeen arviointia sekä palveluohjausta yli 1,5 miljoonalle suomalaiselle. Tuemme päivittäin 2 300 omassa kodissa tai yhteisössä asuvaa avun tarpeessa olevaa ihmistä. Toimimme – yksilöllisesti, yhdessä ja vaikuttavasti – kotitalouksien sekä julkisen ja kolmannen sektorin kumppanina. Uskomme, että auttamalla ihmistä auttamaan itseään, autamme koko yhteiskuntaa. Yhtiön arvioitu liikevaihto vuodelle 2016 on lähes 60 miljoonaa euroa. Henkilöstö koostuu reilusta 300 sosiaali- ja terveydenhuollon, asiakasohjauksen, turvallisuuden, ravinnon ja suomen kielen ammattilaisesta pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä. Luona on kotimaisesti omistetun Barona Group -konsernin tytäryhtiö.

 

Juha Rannanheimo
ratkaisupäällikkö, Uudet liiketoiminnat


 


31.01.2017Jaa sivu somessa: