Siirry sisältöön

Kanta-liityntäpiste

26.04.2016


Istekki on ollut kansallisten terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden kehityksen kärjessä jo ensimmäisistä kansallisen potilastiedon arkiston testauksista vuodesta 2009 lähtien. Ensimmäisiä testauksia tehtiin Kuopion kaupungin Pegasos-potilastietojärjestelmän kanssa Kelan tuottamaan kansallisen potilastiedon arkiston testiympäristöön. Tuolloin pilotoimme ensimmäistä kertaa myös Istekin tuottamaa liityntäpistepalvelua jossa syntyi malli, jolla myös muut potilastietojärjestelmät pystyivät hyödyntämään alueellisesti keskitettyä liityntäpistettä tietojen välitykseen niin sähköisen lääkemääräyksen kuin potilastiedon arkistoon.

Toteutimme liityntäpisteitä moneen sairaanhoitopiiriin kansallisten palveluiden käyttöönottojen yhteydessä. Avustimme myös organisaatioita organisaatioauditointien teknisissä osuuksissa. Liityntäpisteitä toteutettiin asiakkaiden omiin teknisiin ympäristöihin tai Istekin hallinnoimiin ympäristöihin.

Keskitetystä liityntäpisteratkaisusta mittavia etuja toimintaan ja tekniikkaan

Liityntäpiste kattaa tiedonsiirron kansallisiin terveydenhuollon palveluihin. Tulemme jatkossa laajentamaan liityntäpistepalvelua myös sosiaalihuollon kansallisiin palveluihin ja kansalliseen palveluväylään liityttäessä.

Istekin tuottamaa liityntäpistettä käyttää nykyisellään 11 sairaanhoitopiiriä sekä niiden jäsenkunnat. Sairaanhoitopiireistä kolme on yliopistosairaaloiden piirejä (TAYS, OYS ja KYS).

Keskitetystä ratkaisusta on saatu mittavat edut toiminnan ja tekniikan kannalta ja samaa rataa jatketaan myös jatkokehityksessä.

Harri Kumpulainen
Sote-ratkaisut, liiketoimintapäällikkö


26.04.2016Jaa sivu somessa: