Siirry sisältöön

Kansallinen palveluväylä - luotettavaa ja varmistettua tiedonvälitystä tietojärjestelmien välillä


Kansallinen palveluväylä on osa kansallista palveluarkkitehtuuria. Sen tarkoitus on helpottaa julkisten tietopalveluiden, kuten Väestörekisterikeskuksen (VRK) sähköisten palveluiden, käyttöönottoa tietojärjestelmissä.

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto tapahtuu yhteisen julkisen internetin yli tapahtuvan viestintäkanavan kautta. Tämä vähentää kahdenkeskistä toimittajien välisen sopimisen tarvetta ja mahdollistaa tietojärjestelmien keskinäisen luottamusverkoston rakentamisen uudella tasolla. Kansallisen palveluväylän teknisenä toimijana ja ylläpitäjänä toimii Väestörekisterikeskus.

Pitkä kokemuksemme terveydenhuollon tietojärjestelmien sanomavälittäjänä on mahdollistanut toiminnan kansallisen palveluväylän käyttöönoton eturintamassa. Tarjoamme jatkossa palveluväylän kautta kaikille asiakkaidemme tietojärjestelmille palveluväylän kautta tavoitettavia tietojärjestelmäpalveluita. Palveluväylän kautta tietojärjestelmien palveluiden käyttöönotto tapahtuu Istekin palveluväylään liitetyn liityntäpalvelimen kautta. Liityntäpalvelimen avulla Istekin asiakkaat voivat toimia osana palveluväylän luottamusverkkoa. Tässä mielessä liityntäpalvelin tarjoaa asiakkaille hyvin samankaltaista palvelua kuin Istekin Kanta-välityspalvelin: Luotettavaa ja varmistettua tiedonvälitystä tietojärjestelmien välillä ja tarvittaessa ongelmatilanteiden selvitystä.

Tarkoituksemme on toimia myös esikartoittajan roolissa palveluväylän mahdollisuuksista, ja selvittää sen hyötyjä asiakkaillemme.  Pilottihankkeena esikartoituksessa käytettiin reaaliaikaista vastasyntyneen henkilötunnuksen hakemista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HAIKARA-järjestelmään VRK:n väestötieto -palvelun kautta, palveluväylää hyödyntäen.

"Istekki oli ensimmäinen VRK:n väestötieto -testipalvelua palveluväylän kautta hyödyntänyt yritys, ja on myös ottamassa palvelua tuotantokäyttöön ensimmäisten joukossa."

Jatkossa tarjoamme myös sanomavälitystä muiden palveluväylässä julkaistujen palveluiden osalta asiakkaillemme, esimerkiksi henkilötietojen kyselyä ja sähköistä tunnistautumista.

Istekin liityntäpalvelin toimii yhdessä Ensemble-integraatioalustan kanssa, jolloin palveluväylän sanomaliikenne saadaan yhdistettyä muuhun integraatiopalveluiden toimintaan, esimerkiksi liikenteen valvonnan ja help desk -toiminnan kanssa. Näin saadaan aikaan varmennettu toiminta asiakkaiden käyttämille palveluväylän toiminnoille.

Lisää informaatiota kansallisesta hankkeesta löytyy Valtionvarainministeriön ja suomi.fi sivuilta.

Lue lisää Istekin tuottamista palveluista kunta- ja sotepäättäjille

 

 

 

 

Aikaisemmin Väestörekisterikeskuksen (VRK) sähköisiin palveluihin liityttiin asiakaskohtaisesti erillisillä sopimuksilla.

 

 

Nyt kansallisen palveluväylän käyttöönotto tapahtuu yhteisen julkisen internetin yli tapahtuvan viestintäkanavan kautta.

 

 

Marko Sormunen
suunnittelija
Tiedonhallinta- ja integraatiopalvelut, Sovelluspalvelut
Istekki Oy


21.09.2016

|

Kategoriat: Kunta- ja sotepäättäjätJaa sivu somessa: