Siirry sisältöön

Istekki uudistuu ja uudistaa johtamistaan

09.01.2017


Lähivuosien Istekin ydintehtävä on auttaa julkisen sektorin toimijoita, kuntia, maakuntia, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä sekä näiden omistamia osakeyhtiöitä aluehallinto- ja sote -uudistuksen toteutuksessa siten, että asiakasomistajat voivat palvella kansalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Istekin organisaatiota ja toimintakulttuuria kehittämällä tuetaan yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

Istekki on mukana kehittämässä kansallisia potilas- ja asiakasjärjestelmiä sekä tukee kansallisten palvelujen kehittymistä. Vankka asiantuntemus kansallisen tason kehityksestä auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan luotettavia palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Toiminnallaan yhtiö muodostaa asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa yhteisön, joka tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille.

Istekin palveluita tuotetaan maantieteellisesti hajautetusta palveluverkosta turvaten kriittisten tietojärjestelmien saatavuus. Toimimme asiakasta lähellä ja varmistamme palvelutuotannon ja alueellisten sote- ja kuntapalveluiden saatavuuden paikallisin resurssein.

Istekki uudistaa johtamistaan liiketoimintalähtöisesti. Kokonaisvastuu asiakkaista, tarjottavista informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluista, palvelukokonaisuuksista ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä on Liiketoiminnot -yksiköllä, samoin kuin yhtiön budjetti- ja tulosvastuu.

Asiakkaiden palvelutuotannosta vastaavat yhtiön Asiakas-, Sovellus- ja Käyttöpalvelujen lisäksi Jaetut tuotantopalvelut, joihin kuuluvat palvelusuunnittelu, projektipalvelut, toimittajahallinta, hankinta ja lisenssipalvelut, laatu- ja toimintajärjestelmät sekä turvallisuus- ja riskienhallinta.

Yhtiön tukipalveluista Talousyksikkö vastaa strategisena, taktisena ja operatiivisena kumppanina talouden hallinnasta, ennustamisesta ja seurannasta ja HR toimii henkilöstöyksikkönä auttaen yhtiötä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteet, parantamaan sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyötä sekä kehittämään työnantajaimagoa.


Lisätietoja:
Istekki Oy
Jukka Markkanen, toimitusjohtaja
puh. 044 434 1144
jukka.markkanen@istekki.fi
 


09.01.2017Jaa sivu somessa: