Siirry sisältöön

Istekin uusi toimitusjohtaja Jukka Markkanen: Asiakkaan tarve on toimintamme ydin


KTM Jukka Markkanen, 53, siirtyy Istekin toimitusjohtajaksi kesäkuun alussa. Istekin hän näkee kokonaisvaltaisena terveydenhuollon ja kuntien ICT-palvelutalona, jonka rooli Soten ja digitalisaation pyörityksessä on olla asiakkaan edunvalvoja ja edistää kehitysyhteistyötä valtakunnallisella tasolla eri toimijoiden kanssa. Avaimet haasteiden taklaamiseen muodostuvat digitalisaation hyödyntämisestä, yhteistyöstä ja asiakasymmärryksestä.

Digitalisaation lisääminen palveluketjussa vapauttaa käsiä hoitotyöhön ja luo kustannussäästöjä

- Näkyvin osa kansalaisille on valinnanvapaus, mutta sote-uudistukset mahdollistavat myös kustannussäästöt: Digitalisaation avulla järkevöitetään toimintaa ja alennetaan kustannuksia. 3 miljardin säästöt on mahdollista toteuttaa, mutta se vaatii digitalisaation huomattavaa lisäämistä palveluketjuun, eri toimijoiden joustavuutta ja yhteistyötä, kuvaa Markkanen tulevia muutoksia.

- Pitää muistaa, että ihminen on aina palveluja suunniteltaessa keskiössä. Ei voida ajatella, että toiminnan ohjauksen automatisointi olisi samanlainen kuin teollisuudessa, joten siksi tähän tarvitaan apuun kumppani, joka ymmärtää julkishallinnon tarpeet. Esimerkiksi hoitotapahtuma on aina erityinen, koska kyseessä on läsnäoleva ihminen. Hoitoa pitäisi pystyä muuttamaan ennaltaehkäisevämmäksi ja tarjota mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hoitoonsa, valita toimijat ja seurata oman hoitonsa edistymistä esimerkiksi erilaisten portaalien välityksellä, pohtii Markkanen.

Kehitystyötä on vielä kuitenkin paljon edessä.

- Tähän asti järjestelmät ovat olleet sirpaleisia ja niitä on kehitetty lähinnä erikoissairaanhoitoon. Nyt kokonaisvaltainen toiminnanohjauksen määrittelytyö pitää aloittaa, jotta esimerkiksi terveydenhuollon henkilökuntaa voidaan vapauttaa tekemään vahvemmin läsnäolevaa ja arvokasta hoitotyötä, kertoo Markkanen.

Sote-uudistukset vaativat kuntien yhteistyötä ja halua kehittyä

Yhteistyön merkitys eri toimijoiden välillä on Markkasen mielestä ratkaisu nykyisiin haasteisiin. Samalla se on avain tulevaisuuden kehittymiseen valtakunnallisella tasolla.
"Soten aikakausi lähestyy kovaa kyytiä. Kunnat ja muut toimijat pitäisi saada yhdessä liikkeelle, sillä suunnitteluaika on hirvittävän lyhyt. Itsehallintoalueiden tulisi lähteä nyt jo vapaaehtoisesti valmistelemaan uudistuksia, jotta aika riittää. Järjestelmät eivät tule itsestään käyttöön, vaan tämä vaatii määrätietoista työtä, jonka avulla on mahdollista rakentaa suurempia kokonaisuuksia ja joista jokainen kunta voi hyödyntää oman siivunsa edullisesti. Palvelujen kokoaminen yhteen mahdollistaa laadukkaan palvelun ja on tehokkaampaa kuin se, että jokainen kunta operoisi näitä itsekseen."

Jukka Markkanen

- Toivon, että tulevaisuudessa valtakunnallinen kehitystyö tehtäisiin yhdessä. On muitakin Istekin kaltaisia toimijoita, joiden kanssa keskitetty yhteinen kehitystyö toisi tehoa kaikkien toimintaan. Alueellisilla toimijoilla on elintilaa tästä huolimatta, sillä paikallinen järjestelmien käyttöönotto ja jatkuva palvelu vaatii jatkossakin alueellista läsnäoloa, kuvaa Markkanen.

Lähemmäksi asiakasta: Asiakaslähtöisyys kumpuaa tarpeen ymmärtämisestä

Asiakkaan aikakausi näyttäytyy toimialalla nyt selvemmin kuin koskaan. Kuluttajakäyttäytymiseen on vastattava ja palveluista tehtävä yhä asiakaslähtöisempiä, siis ICTM-toimijan on ymmärrettävä asiakkaansa tarve heidän asiakkaidensa näkökulmasta ja palveltava tarvelähtöisesti.

- Istekissä on erityislaatuista osaamista alueellisten kokonaisuuksien kehittämisestä yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas on yhä selvemmin toimintamme ytimessä: jatkossa he saavat erikoisasiantuntijamme kiinteämmin mukaan jo alkuvaiheessa asiakasrajapintaan, jotta yhdessä suunnitellaan asiakkaan tarpeeseen sopiva, paras mahdollinen lopputulos, josta hyötyy erityisesti myös loppuasiakas, kertoo Markkanen.

- Näen Istekin roolin tulevaisuudessa olevan merkittävin valtakunnallinen sote- ja ICTM-toimija, joka toimii edunvalvojana asiakkaidensa ja perinteisten ICT-toimijoiden välillä. Kuntien kenttä muuttuu Sote-uudistusten myötä ja he tarvitsevat apua: olemme aidosti asiakkaan puolella, auttamassa. Visioni on, että meillä on jatkossa selkeä rooli asiakkaiden ja keskeisten verkoston toimijoiden välillä. Olemme verkoston moottori, joka koordinoi toimintoja, kuvaa Markkanen visiotaan Istekin tulevaisuudesta.

Mikä onkaan uuden toimitusjohtajan salainen ase?

- Minulla on mielestäni hyvä ihmistuntemus ja olen verkostojen luoja. Kuuntelen ja haluan muodostaa yhteisen lopputuloksen rakentamalla verkostoja ja hyödyntämällä toimintaympäristön vahvaa ymmärrystäni. Aloitan heti vierailemalla asiakkaidemme luona, jotta ymmärrän heidän haasteensa ja tarpeensa yhä selvemmin. Jatkossa voimme tarjota vieläkin erityislaatuisempaa palvelua Istekin upeiden asiantuntijoiden kanssa. Olen tiimipelaaja – ja nautin pelaamisesta!

 


31.05.2016

|

Kategoriat: Kunta- ja sotepäättäjätJaa sivu somessa: