Siirry sisältöön

Digitaalinen murros tuo kunnan lähemmäs kuntalaisia

06.04.2016 | Ammattilaiset


Digitalisaatio mahdollistaa kunnille nopeutta, joustavuutta ja tietoturvallisuutta, mutta on myös osa elinvoimaista tulevaisuuden kuntaa. Yhteistyössä Istekin kanssa Tuusniemen kunta on panostanut kehityksessä erityisesti koulutoiminnan digitaalisiin mahdollisuuksiin ja kunnan työntekijöiden työkalujen modernisointiin.

Tiedon nopea liikkuminen tuo säästöjä ja joustavuutta

Kunnan työntekijälle digitaaliset työkalut mahdollistavat nopeampaa työskentelyä ja monipuolisempia työskentelytapoja. Etätyön mahdollistaminen ja videopalaverit sekä videon välityksellä tapahtuvan asiakaspalvelun hyödyntäminen tuovat arkea helpottavia muutoksia, mutta järjestelmien yhtenäistäminen on tärkeä ensiaskel.  

- Käytössämme on edelleen liian paljon erilaisia järjestelmiä. Meidän pitäisi päästä isompiin kokonaisuuksiin. Tulevilla kunnantalon järjestelmäuudistuksilla, palvelimien ja pilvipalvelun käyttöönotolla lisäämme tiedon helpompaa liikkuvuutta ja toiminnan joustavuutta, kertoo Tuusniemen kunnanjohtaja Toni Auvinen tilanteesta.  

Kunnan näkökulmasta tiedon jakamisen helpottuessa puretaan organisaation siiloja ja saadaan säästöjä. Sähköinen arkistointi vähentää tarvittavan tiedon etsimiseen käytettyä aikaa.  

- Uusien digitaalisten työkalujen avulla työaikaa säästyy, tieto liikkuu paremmin ja on tietoturvallisemmin hallinnassa. Tavoitteena on parantaa tietojen hallintaa: työn tulokset ovat helposti löydettävissä ja muiden hyödynnettävissä, jolloin päällekkäinen työ vähenee merkittävästi. Paperiakin kulutetaan vähemmän, eli säästämme myös luontoa, kertoo Auvinen.  


Avoin keskusteluyhteys kuntalaisiin uusilla palveluilla ja kanavilla


Kuntalaiselle sähköisen viestinnän tuoma nopeus, avoimuus ja reaaliaikaisuus tuovat kunnan henkilöstön ja päättäjät lähemmäksi kuntalaisia. Esimerkiksi päätöksistä tiedottaminen ja sähköiset palvelukanavat tulevaisuudessa luovat kiinnostavia palvelumahdollisuuksia. Pitkien välimatkojen Suomessa on tärkeää tuoda palvelut jopa kotiin asti.  Tuusniemi on havainnut, että yli tuhat kesämökkiä omaavassa kunnassa myös liikkuville kuntalaisille tarvitaan uusia palvelukanavia. Tuleville kuntalaisille palvelu verkossa luo kuvaa kunnan vetovoimaisuudesta.  

- Tärkeää on saada uusille kuntalaisille kynnys matalaksi tutustua kuntaan. Verkkosivu-uudistuksella haluamme ilmentää, että kunta elää tässä päivässä ja on elinvoimainen vaihtoehto asuinpaikkaa ja työpaikkoja etsiessä, kertoo Auvinen.  

Sote-uudistusten myötä Tuusniemen kunta näkee mahdollisuuden keskittyä sivistystoimen ja elinvoimahankkeiden kehittämiseen. Tällöin kehitykseen kuntalaisille täytyy antaa oikeat kanavat osallistua ja seurata kunnassa tapahtuvia asioita.

- Kokoukset ja vaalit saavat tulevaisuuden kunnassa rinnalleen kevyemmän vaikuttamismallin sähköisiä väyliä pitkin. Itse pyrin tiedottamaan reaaliaikaisesti videoblogin ja kuukausiblogin avulla, selventää Auvinen.   

Tulevaisuuden tavoitteena on luoda kuntalaisia auttavia digitaalisia palveluja, joihin he kuluttajina ovat tottuneet. Tuusniemi on panostanut sivistystoimen osalta sähköiset ylioppilaskirjoitukset mahdollistavaan DigiAbi-luokkaan, sen kalustoon ja älytauluihin.  

 

"Olemme halunneet panostaa ensi vaiheessa niihin, jotka elävät jo vapaa-ajallaan digitaalisessa maailmassa: lapset ja nuoret tarvitsevat nykyaikaiset työvälineet, jotta heistä voi kasvaa tulevaisuuden edelläkävijöitä."

Toni Auvinen

Uudet opetusmenetelmät vaativat opettajien perehdyttämistä, mutta mahdollistavat monipuolisempia opetustapoja. Tämä vaatii kannustusta, harjoittelemista ja rohkeutta uudistua.  Mahdollisuudet on luotu, oppiminen ei saa jäädä ainakaan tekniikasta kiinni, kuvaa Auvinen tilannetta.  

ICT-palvelujen ulkoistaminen tuo digitaalisuuden asiantuntijuutta kuntasektorille, joka mahdollistaa uudistusten läpiviennin.

- Kuntalaisten ja asiakkaiden vaatimukset palvelusta ja nopeudesta ovat kasvaneet. Julkisen sektorin paineet tätä myötä kasvavat, kuntien pitäisi taipua samaan elämänrytmiin. Siinä sähköiset järjestelmät ovat suurena apuna. Kunnassa ei ole tällä hetkellä riittävää ICT-osaamista, mitä tänä päivänä digitaalisuus vaatii. Siksi teknisen asiantuntijan rooli on ulkoistettu Istekille. Istekiltä olemme saaneet asiantuntijuutta ja ratkaisumalleja ja olemme antaneet heille myös kuntasektorin ymmärrystä. Yhteistyö kehittyy ja menee eteenpäin. Ensiaskelet on otettu, kertoo Auvinen yhteistyöstä. 
 

Digitaalistuvan työn vastapainona Toni Auvinen viettää paljon aikaa luonnossa suunnistaen ja maastopyöräillen.

 

 

Haluatko tietää enemmän, kuinka ICT-ratkaisut voivat helpottaa työntekijän arkea? Lue lisää Istekin tarjoamista palveluista.

"Uusien digitaalisten työkalujen avulla työaikaa säästyy, tieto liikkuu paremmin ja on tietoturvallisemmin hallinnassa. Tavoitteena on parantaa tietojen hallintaa. Sähköinen arkistointi helpottaa tietojen löydettävyyttä: työn tulokset ovat helposti löydettävissä ja muiden hyödynnettävissä, jolloin päällekkäinen työ vähenee merkittävästi. Paperiakin kulutetaan vähemmän, eli säästämme myös luontoa."

Toni Auvinen


06.04.2016

|

Kategoriat: AmmattilaisetJaa sivu somessa: