Siirry sisältöön

Automaatioratkaisut ja reaaliaikainen varastonseuranta parantavat potilasturvallisuutta


Sairaala-apteekkiin Teknologian ja automatiikan avulla tehdyt uudistukset helpottavat työtä sekä apteekissa että osastoilla. Yhteistyössä Istekin kanssa tehdyt uudistukset tukevat yhä turvallisempaa, tarkempaa ja tuottavampaa lääkehuoltoa työtä manuaalisen työn vähentymisen ja lääkkeiden varastonhallinnan reaaliaikaisen seurannan ansiosta.

"Ennen asioita hoidettiin manuaalisesti. Nyt iso osa lääkkeistä on robottikeräilyn piirissä ja älykaapit osastoilla helpottavat varastonhallintaa. Tämä varmistaa erityisesti lääketurvallisuuden parantumisen. Pitkäaikainen seuranta tuo mahdollisesti säästöjä, kun voimme optimoida ja ennakoida lääkkeiden kulutusta osastoilla ja apteekissa tarkemmalla tasolla kuin aiemmin. Apteekki on myös jalkautunut yhä vahvemmin osastoille ja yhteistyö on luontevaa, kun tunnemme nyt paremmin asiakkaidemme järjestelmiäkin", kertoo Järviluoto muutoksista toimintaympäristössään.

Teknologian hyödyt näkyvät apteekin arjessa

Farmaseutin työn muutos sairaala-apteekissa on näkyvää: teknologia mahdollistaa keskitetyn hallinnan, joka tuottaa toimintaan tehoa. Robotti tekee lääkekeräilyn ja osastojen älylääkekaappien avulla lääke viedään mahdollisimman lähelle käyttötilannetta. Muutokset ja niiden hyödyt ovat nähtävissä käytännön toiminnoissa, pitkällä aikavälillä kenties säästöinä ja yhä parempana palveluna. 

 

"Yhteistyö Istekin kanssa on sujunut hyvin. Projektiosaaminen on tullut Istekiltä ja se on auttanut meitä paljon. Sopimuksemme jatkuu kehitystyöllä ja ylläpidolla: saamme apua silloin kun tarvitaan ja meille apteekkilaisille jää aikaa omaan työhömme."

Uudistuksissa Istekin rooli kumppanina on hoitaa teknologia ja vapauttaa ammattilaiset ydintehtävänsä hoitamiseen.

"Uudistusten myötä saimme työmme tueksi uutta teknologiaa ja automaatioita. Ilman Istekkiä mitään näistä ei olisi saatu toteutettua. Yhteistyö järjestelmä- ja laitetoimittajien ja Istekin välillä on ollut tärkeä osa projektia: yhteistyössä ovat olleet mukana myös tietohallinto ja osastot. Integrointi ja tiedon liikkuminen paikasta paikkaan on ollut Istekin vastuulla. Palvelinasiat ja toiminnan varmistaminen ovat perustehtäviä. Näin vapautetaan meidät muut tekemään sitä työtä apteekissa, mihin meidät on tarkoitettukin", kertoo farmaseuttina toimiva, lääkehuollon tietojärjestelmistä vastaava Susanna Järviluoto.

Sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen luo mahdollisuudet onnistuneelle projektille ja yhteistyölle.

"Automaation käyttöönotto on aikataulupaineista huolimatta onnistunut. Testasimme ja suunnittelimme Istekin kanssa projektin niin hyvin, että homma lähti käyntiin mainiosti. On mukava tehdä ammattilaisten kanssa työtä, kun kaikki sitoutuvat saman tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistyöstä on ollut iso apu, opimme toisiltamme paljon", kiittää Järviluoto istekkiläisiä.


Jaa sivu somessa: